U Bujanovcu izložba goveda

Veterinarska stanica Bujanovac, uz podršku opštine Bujanovac, organizuje drugu po redu izložbu goveda simentalske rase za teritoriju opštine Bujanovac. Selekcijska služba u okviru veterinarske stanice brine za 1669 umatičenih visokokvlitetnih plotkinja simentalske rase i 396 junica iz 2014.godine koje će se teliti do kraja godine. Takodje, ulažemo napore zajedno sa vlasnicima, da sačuvamo podmladak iz 2015.godine, 1093 junica, koje će steći pravo na subvencije u 2017.godini. Zaključno sa istekom ove godine Veterinarska stanica Bujanovac, koja je registrovana za opštine Bujanovac i Preševo, u 93 naseljena mesta, rspolagaće sa 32% umatičenih plotkinja od ukupnog broja, što je za blizu 7% više u odnosu na prošlu godinu i za trećinu više od republičkog proseka.Ove godine, nakon trogodišnje selekcije, stču pravo na subvencije i 46 vlasnika koza alpino rase i 35 vlasnika ovaca rase virtemberg. Najbolja grla ovaca i koza biće pokazana na izložbi van takmičarske konkurencije. Gost izložbe goveda u Bujanovcu je jedan od najboljih odgajivača goveda simentalske rase u Srbiji Ivković Rade iz leskovca sa svoja četiri grla.

78.dan od pojave LSD- nema novca za veterinare juga Srbije

Veterinari Pčinjskog i Jablaničkog okruga ni za 78 dana od pojave Nodularnog dermatitisa ne mogu da naplate od Uprave za veterinu izvršene usluge. Prvo je "problem" cena, koja je napokon, posle završene vakcinacije u celoj zemlji, objavljena i dalje se vrše "pripreme" za isplatu. Način fakturisanja, zajedno jun i jul pa odvojeno ... Zaposleni u Upravi za veterinu muku muče da smisle način za odugovlačenje jer da su toliko nesposobni prosto je neverovatno. Veterinari juga Srbije razmatraju mogućnosti da preduzmu druge načine komunikacije sa Upravom za veterinu jer smo sve pristojne pozive na odgovornost iscrpeli.

Uprava za veterinu ponižava struku

Više od dva meseca od izbijanja zaraze LSD veterinari nisu dobili novac za izvršene usluge koje je naložila država Srbija. Nažalost državu Srbiju ovde predstavlja Uprava za veterinu koja nije u stanju da valorizuje rad veterinara a ne prihvata stav Veterinarske komore Srbije. Još jedna u nizu blamaža Uprave za veterinu, ovog puta je to Nodularni dermatitis. Zahtev za uplatu avansa zbog finansijske iscrpljenosti veterinarskih subjekata odbijen uz obrazloženje da je bez zakonskog osnova. I promena direktora nije zaustavila inerciju načina rada zaposlenih u Upravi za veterinu, obezvrediti i omalovažiti veterinarsku struku. 

Veterinari, zajedno sa veterinarskim tehničarima, su odgovorno i profesionalno odgovorili na zahteve države u zaustavljanjeu širenja LSD uz veliku pomoć operativnog štaba koji je formiran zbog aljkavosti Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu. Terenska veterinarska služba činiće to u svakoj situaciji kada je ugroženo zdravlje životinja.

Prvi i najveći zahtevi povodom pojave LSD su bili veterinarskoj službi Pčinjskog i Jablaničkog okruga, od aktivnog nadzora poljoprivrednih gazdinstava pa sve do veoma brze vakcinacije goveda doniranom vakcinom EU. Više od 60 dana nismo u mogućnosti da fakturišemo svoje usluge zato što nema cenovnika Uprave za veterinu. Izdržaćemo !

U BUJANOVCU NODULARNI DERMATITIS - DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE

Opština Bujanovac je 07.juna 2016.godine proglašena zaraženim područjem za nodularni dermatitis a Pčinjski okrug za ugroženo područje. U selu Ljiljance obolela je jedna krava i zajedno sa ostalim životinjama u domaćinstvu neškodljivo i na human način uklonjena iz zaraženog dvorišta. Komisija je procenila mastalu štetu koja će biti isplaćena vlasniku goveda.

Promene u VKS

Početkom aprila, nakon dužeg perioda neslaganja predsednika sa upravnim odborom, došlo je do promene predsednika VKS na redovnoj skupštini. Predhodni devetogodišnji period rada VKS obeležili su Zoran Rašić i Radoš Railić sa saradnicima, perod kada je veterinarska struka doživela tektonske promene koje su započele donošenjem Zakona o veterinarstvu 2005.godine. Privatizacija je veterinarsku truku, pre svega veliku praksu, gotovo uništila i , sem časnih izuzetaka, dovela u situaciju da se bori za golo preživljavanje. Uporedo sa privatizacijom veterinarskih stanica gde je od 119 subjekata formirano 346 od kojih su 296 u Progrmu mera, sistematski se urušavao ugled Uprave za veterinu postavljanjem nesposobnih i nekompetentnih na vrlo značajne pozicije kako bi se stvorili preduslovi za konačni slom poljoprivrede a stočarstva posebno.Treći , ali ne od najmanjeg značaja, je Pravilnik o kvalitetu mesa i mesnih preradjevina gde se omogućuje uvoz nekvalitetnog mesa i mesnih preradjevina koji direktno utiču na smanjenja stočnog fonda i devastaciju poljoprivrede menjanjem odnosa biljne i stočarske proizvodnje u odnosu 60:40 gde izvozimo kukuruz i pšenicu a uvozimo nekvalitetno meso.

Posle dramatičnog pada ugleda veterine i veterinara, na čelu VKS došao je Davor Šašić iz privatne Veterinarske stanice Šabac sa blizu 60 zaposlenih, od kojih je 29 veterinara, koji će pokušati sa Upravnim odborom da zaustavi negativne tendencije u veterinarstvu Srbije. Koliko je to moguće u situaciji kada VKS nije nezavisna institucija i uz proširenu apatiju medju kolegama koji su duboko podeljeni po regionima i unutar regina, videćemo. Potrbna je široka podrška struke i aktivno učešće veterinara u svim dešavanjima u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane za ljude i životinje. Ovo je trenutak da svi zajedno zaštitimo struku i egzistenciju svojih porodica. 

Predsednuk VKS zakazao Skupštinu

Na sopstveni predlog za održavanje Skupštine VKS za 02.april 2016.g. predsednik zaboravio i tek pod pritiskom UO zakazao Skupštinu 09.aprila 2016.g. Skoro 10 godina vodeći VKS Radoš Rialić poistovetio sebe sa opstankom komore !!! Sve negativno što se izdešavalo, počev od privatizacuje, nekontrolisanog uvoza mesa i mesnih preradjevina i dramatičnog smanjenja stočnog fonda, pet poslednjih godina smanjivanja cene Programa mera za terensku službu i strmoglav pad ugleda VKS, nisu dovoljni razloz za bar malo samokritičnosti !? 

Dolaskom na Skupštinu VKS 09.aprila 2016.g. činimo mali napor da pred svojom savešću otklonimo sumnju u dobre namere i rad dosadašnjeg predsednika VKS ili se opredelimo za novi koncept rada u VKS

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap