Objavljen novi Program mera za 2013.g.

Po najavi direktora Uprave za veterinu objavljen je novi Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2013.godinu u Službenom glasniku RS broj 91. od 18.oktobra 2013.godine. Ovim prestaje važnost PM objavljenog u Službenom glasniku broj 40. od 07.maja 2013.godine. Nakon objave Programa mera očekuje se i novi konkurs za podelu terena veterinarskim organizacijama za period od 2013 do 2015.koji će, nadamo se, sagledati terensku veterinarsku službu u celini koja nema više snage za sukobe i podele zbog vrlo tešeke finansijske situacije u kojoj se nalazi.

Poništen konkurs za podelu terena

min.poljNa sastanku predsednika regionalnih odbora VKS i Uprave za veterinu 07.10.2013.g. većina prisutnih se izjasnilo da je raspisani konkurs neodrživ i u praktičnom a i u pravnom smislu i da je rešenje poništiti ga. Predlog petočlane komisije iskljičuje 450 veterinara od ukupno 1150 koji rade Program mera, što sa neprivatizovanim stanicama koje takođe nisu dobile teren, čini više od trećine cele teritorije Srbije.Takođe, jedna od glavnih zamerki je stav komisije da se epizootiološka jedinica podigne sa nivoa naseljenog mesta na nivo opštine što je ,pre svega, u stručnom pogledu neodrživo i za posledicu ima isključenje iz Programa mera 112. veterinarskih stanica. Zaljučak sastanka je izneo direktor Uprave za veterinu da je mnogo više argumenata da se konkurs poništi i raspiše novi u toku oktobra meseca i do kraja godine se završe procedure oko raspodele terena uz korišćenje već poslate dokumentacije. Rukovodstvo VKS, predsednik i predsednik UO, su se izjasnili predlogom da se raspisani konkurs ne poništava.U daljem delu sastanka predsednici regionalnih odbora su usaglasili kriterijume za bodovanje veterinarskih stanica i istakli predlog da se u podelu terena uključi i predstavnik regionalnog odbora VKS, epizootiolog iz područnog instituta i šef veterinarske inspekcije okruga. O predloženim rešenjima dat je rok regionalnim odborima da se izjasne oko eventualnih korekcija predloga i da se konačna verzija dostavi Upravi za veterinu do 14.10.2013.g.

 

Zbrka oko podele terena veterinarima

vks

Prosao rok za donosenje odluke po raspisanom konkursu za raspodelu terena za Program mera 2013-2015 godine.

Rok za donosenje odluke istekao 18.09.2013 godine, medjutim podaci u nacrtu odluke procureli u javnost i uznemirili terensku veterinarsku sluzbu. U nacrtu odluke komisije za dodelu terena konkurisalo 320 veterinarskih stanica i ambulanti, a od toga Program mera nije dodeljen 112 veterinarskih stanica medju kojima su i jos uvek neprivatizovane javne veterinarske stanice.

 

Opširnije...

Dijagnostikovana bruceloza ovaca

U selu Samoljica,opština Bujanovac, potvrdjena je dijagnoza bruceloze kod ovaca vlasnika Saiti Rrahmana.Naloženo je od strane veterinarske inspekcije ubijanje 75 obolelih ovaca i klanje 68 seronegativnih ovaca.Takođe u susednom selu Biljača u dvorištu vlasnika Osmana Osmanovića dijagnostikovana je bruceloza kod 19 grla i 49 seronegativnih.Mere suzbijanja zaraze i dezinfekcije obaviće Veterinarski specijalistički institut iz Niša, neškodljivo uklanjanje leševa kafilerija iz Ćuprije a klanje seronegativnih grla ovlašćena klanica Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede.Procena tržišne vrednosti životinja obavila je formirana komisija Uprave za veterinu i vlasnicima životinja biće nadoknadjena šteta. 

 

REŠENJE

d11 d13 

Putovanje u inostranstvo

 

pasimacka

Ako želite da svog  ljubimca vodite u inostranstvo najbolje je da se u pripadajućoj ambasadi raspitate o posebnim uslovima koje zahteva zemlja u koju idete.  No, pored specifičnosti koje postoje za mnoge zemlje, neke stvari su zajedničke:

Opširnije...

KONKURS ZA PROGRAM MERA 2013

 

vks

Dаnа 28. јunа 2013. gоdinе оbјаvlјеn је kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2013–2015. gоd. u Službеnоm glаsniku brој: 56/2013. Оd dаnа оbјаvlјivаnjа vеtеrinаrskе stаnicе i klinikе mоgu u sklаdu sа оglаsоm kоnkursа dа dоstаvlјајu trаžеnu dоkumеntаciјu rаdi оstvаrivаnjа prаvа kоnkurisаnjа zа dоdеlu tеrеnа zа sprоvоđеnjе pоslоvа pо Prоgrаmu mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2013-2015 gоdinu. Kоnkurs је оtvоrеn 20 dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа. U оbzir ćе sе uzimаti isklučivо priјаvе kоје su u tоm rоku dоstаvlјеnе Uprаvi zа vеtеrinu nа prоpisаn nаčin.


Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2013–2015. gоdinа

Odluka o kriterijumima za vrednovanje i nacin bodovanja prijava

PRIJAVA NA KONKURS

 

 

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap