Usaglašen predlog cena veterinarskih usluga za PMZZŽ

Na poziv v.d.direktora Uprave za veterinu Nenada Petrovića održan je sastanak sa predstavnicima VKS radi razmatranja predloga cena veterinarskih usluga novog pravilnika PMZZŽ za 2017.godinu. U konstruktivnoj i kolegijalnoj atmosferi usaglašen je predlog da cena tuberkulinizacije iznosi 650.dinara od čega vlasnik goveda plaća 250.dinara a budžet RS 400.dinara. Cena dijagnostičkog vadjenja krvi radi ispitivanja na brucelozu i leukozu za goveda iznosi 250.dinara dok za brucelozu ovaca i koza iznosi 200.dinara. Cene usluga aplikacije vakcine za goveda,ovce i koze protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika ostaju na nivou prošlogodišnjih. Na tržištu ove godine postoji mogućnost nabavke vakcine protiv BPJ jednokratnom aplikacijom. Cena vakcinacije svinja protiv KKS ostaje ista na nivou prošlogodišnje za prvu polovinu ove godine, dok za drugu polovinu godine aktivnosti vezane za KKS su uslovljene državnom strategijom iskorenjivanja ove bolesti. Cena aktivnog nadzora u domaćinstvima gde ima svinja je povećana na 300.dinara kao deo opredelenja za povećanu efikasnost u iskorenjivanju KKS. Cene unošenja podataka u CB ostaju na nivou prošlogodišnjih. Sve cene su bez PDV-a i odredjene su u prosečnom iznosu, dakle u masi sredstava za veterinarske usluge, precizno predvidjenih Budžetom RS usvojenim krajem prošle godine i povećane su prosečno u odnosu na prošlu godinu za oko 25%.

Upravni odbor je na 86. sednici od 17.februara 2017.godine usvojio izveštaj predstavnika VKS koji su učestvovali u usaglašavanju predloga novog cenovnika veterinarskih usluga za PMZZŽ za 2017.godinu uz sugestiju da , ukoliko postoje mogučnosti,  novi cenovnik se dopuni predlogom da se razmotri povečanje cena unosa podataka u CB i cena aplikacije vakcine protiv BPJ kod malih preživara.

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap