Svetski dan zdrave hrane

Danas, 16.oktobra se obeležava svetski dan zdrave hrane. Organizacije UN- FAO ustanovila je ovaj datum 1981.godine. Po onome što se vidi u medijima, internet forumima, reklamama, raznoraznim oglasima zablude postaju sve veće.Nutricionizam jeste nauka kao i medicina i hemija.U eri modernih komunikacija mogućnost "plasmana" informacija o "zdravoj" hrani je ogromna i uglavnom podstaknuta honorarom iz očekivanog profita.

Danas hoće svi zdravo da se hrane, sa gotovo religioznim zanosom. Realnost je da je zdrave hrane sve manje usled zagadjenosti zemlje i vazduha. Ima je tamo gde nema saobraćaja i industrijskih postrojenja. Industrijska proizvodnja hrane donosi profit niskom cenom i "brigom" za dostupnost što širem broju konzumenata. Danas možemo da govorimo, na žalost, samo o manje zagadjenoj hrani i ona je na selu kod sitnih poljoprivrednika. Ostala hrana je za tržište i profit uz "dodatke" za stvaranje zablude. Prilika je danas da se podsetimo sela...

Nastavak blokade VKS

Redovna Skupština VKS održana je 03.februara 2018.g. u amfiteatru VMA. Prisutno je bilo nešto više od polovine članova, 64 od 108 koliko broji Skupština. Skup je protekao u vidnoj nezainteresovanosti i apatiji veterinara. Polemika je vodjena jedino oko finansijskog plana VKS i izveštaja UO VKS. Finansijskim planom, predstavljenim od predsednika Davora Šašića, predvidjeno je povećanje iznosa sredstava za kupovinu poslovnog prostora Komore sa 25 na 33 miliona dinara. Amandmanom RO Beograd 3 predloženo je odustajanje od kupovine prostora za rukovodstvo VKS i ostanak u prostorijama Fakulteta Veterinarske medicine. Većinom glasova amandman je usvojen i nije prihvaćen finansijski plan u tom delu.

Predstavljena su dva izveštaja UO VKS, jedan sastavljen od ćlanova UO i nepotpisan i drugi od strane predsednika UO sa potpisom. Nastala situacija je slika funkcionisanja UO gde su lični interesi iznad intersa struke. Imajući u vidu da predstoje redovni izbori u VKS krajem ove godine, nije bilo interesovanja za ikakvom promenom u VKS. Nažalost, VKS nema kapaciteta u ovom sastavu da iole ozbiljno štiti interese struke, naprtotiv, skoro dve godine ovo rukovodstvo nije ostvarilo nikakav pomak, po bilo kom osnovu, u zaštiti interesa veterinara. 

 

UO odbacio zaključke predsednika RO

Održan sastanak UO VKS 16.05.2017.g.na kome su prisustvovali predsednik VKS Davor Šašić,predstavnik Uprave za veterinu Nenad Petrović, Milan Djordjević iz Beograda, Vlada Paunović iz Zrenjanina, Nebojša Bošnjak iz Kikinde i Miroslav Dabić iz Sombora. Dragana Bajić iz Subotice zbog poslovnih obaveza nije prisustvovala.

UO je, većinom glasova,jedan protiv, odbacio zaključke sa sastanka predsednika regionalnih odbora zakazanog zbog aktuelne situacije u veterini od 08.05.2017.g. Predstavnik Uprave za veterinu i predstavnik beogradskog RO su ocenili da nije posao VKS da se uključuje u rad državnih organa, da je saradnja VKS sa Upravom za veterinu odlična sem sa načelnikom za zdravszvenu zaštitu životinja i da je konkurs za podelu terena prošao u zakonskim okvirima.

Očekivano, mnoga pitanja predsednika RO ostala su ignorisana. Profilišu se dve grupacije različitih stavova, jedna vojvodjanska sa delom beograda i centralna Srbija. Prvoj grupaciji sadašnja situacija odgovara ili , bolje rečeno, odgovara predstavnicima veterinara sa ubedljivom većinom u sastavu Upravnog odbora. Ostali ne postoje. Ali nastaviće se ova neprijatna priča po veterinarsku struku, imamo obavezu da je nastavimo.

Bruku i sramotu koju Uprava za veterinu nanosi veterinarskoj struci, sa manjim delom satrapa iz redova veterinara, valorizovaće vreme. Vreme, na žalost, sada nije saveznik struke ali terenska služba pokazaće i ovog puta da je daleko iznad Uprave za veterinu, pre svega u stručnom a i moralnom smislu. A nodularni dermatitis u Makedoniji se pojavio pre par dana...

Zaključci predsednika RO VKS

Dana 08.05.2017. održan je sastanak predsednika regionalnih odbora VKS. Sastanak je imao za cilj da ukaže na vrlo tešku situaciju veterinara velike prakse usled velikog kašnjenja Programa mera za 2017.g. i izostanka odluke Komisije Uprave za veterinu o podeli terena za period 2017-2019.g. Neodržavanje Upravnog odbora VKS i izostanak reakcije VKS na aktuelnu situaciju u veterini je direktni povod sastanka predsednika RO. Podeljenost rukovodstva VKS, po važnim pitanjima za oko 1.100.veterinarasa ovlašćenjima za rad po Programu mera, su više nego jasan signal da se mora reagovati na očigledne probleme u Upravi za veterinu u situaciji kada , nezvanično, 109 stanica, jedna trećina, nije dobila Program mera. Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci:

1.Predsednici RO izražavaju podršku MPZŽS i ministru u razrešenj nagomilanih problema u Upravi za veterinu.

2.Predsednici RO zahtevaju od Uprave za veterinu i MPZŽS poštovanje cenovnika usluga veterinara za Program mera u 2017.g. usaglašenog izmedju Uorave za veterinu i VKS u skladu sa Budžetom RS:

3.Predsednici RO zahtevaju raspisivanje vanrednih izbora u VKS zbog izostanka rezultata rada u predhodnih godinu dana.

Zaključci su usvojeni većinom od 24 prisutna predsednika RO,četvoro je bio odsutno, i upućeni su na razmatranje na prvoj sledećoj sednici UO VKS.

 

 

VKS nema stav

Veterinarska komora Srbije, osnovana da zaštiti i unapredi stručnost i profesionalne interese doktora veterinarske medicine, nema stav o aktuelnoj situaciji nastaloj višemesečnom blokadom zakonom predvidjenih aktivnosti Uprave za veterinu. Vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu, ili to poslednjih nedelja nije, je i član Upravnog odbora VKS. U obavezi je da objasni veterinarima velike prakse nerad i nekompetentnost zaposlenih u Upravi za veterinu. Sve zakonom predvidjene obaveze Uprave za veterinu u 2017. godini su izostale. Zašto? Neznanje ili namera. Imajući dosadašnje iskustvo u radu Uprave za veterinu nisu sposobni za nameru. Nedonošenje Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu a raspisivanje konkursa za nepostojeći program, bez cenovnika, je apsurd sa kojim se velika praksa suočava poslednjih meseci iako je Budžet RS usvojen za 2017.g. i svi okviri rada Uprave za veterinu poznati.

Veterinarska komora Srbije i Upravni odbor, kao najoperatibniji organ VKS, blokirani su pritiscima i pretnjama na članove podelom terena i zamajavanjem temama koje nisu u interesu doktora veterinarske medicine. Dva puta zakazivan sastanak Upravnog odbora nije održan zbog "zauzetosti" nekih članova a aktuelni trenutak veterinarske struke je dramatičan. Predstoji izjašnjavanje regionalnih odbora sa predlozima i sugestijama za dalji rad VKS, kao odgovor na pasivnost rukovodstva VKS. Predsednici regionalnih odbora VKS su članovi Skupštine, kao najvišeg organa VKS, i preostala brana ugledu VKS. Koliko smo dorasli situaciji pokazaće vreme, ali nije nam saveznik. 

Usaglašen predlog cena veterinarskih usluga za PMZZŽ

Na poziv v.d.direktora Uprave za veterinu Nenada Petrovića održan je sastanak sa predstavnicima VKS radi razmatranja predloga cena veterinarskih usluga novog pravilnika PMZZŽ za 2017.godinu. U konstruktivnoj i kolegijalnoj atmosferi usaglašen je predlog da cena tuberkulinizacije iznosi 650.dinara od čega vlasnik goveda plaća 250.dinara a budžet RS 400.dinara. Cena dijagnostičkog vadjenja krvi radi ispitivanja na brucelozu i leukozu za goveda iznosi 250.dinara dok za brucelozu ovaca i koza iznosi 200.dinara. Cene usluga aplikacije vakcine za goveda,ovce i koze protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika ostaju na nivou prošlogodišnjih. Na tržištu ove godine postoji mogućnost nabavke vakcine protiv BPJ jednokratnom aplikacijom. Cena vakcinacije svinja protiv KKS ostaje ista na nivou prošlogodišnje za prvu polovinu ove godine, dok za drugu polovinu godine aktivnosti vezane za KKS su uslovljene državnom strategijom iskorenjivanja ove bolesti. Cena aktivnog nadzora u domaćinstvima gde ima svinja je povećana na 300.dinara kao deo opredelenja za povećanu efikasnost u iskorenjivanju KKS. Cene unošenja podataka u CB ostaju na nivou prošlogodišnjih. Sve cene su bez PDV-a i odredjene su u prosečnom iznosu, dakle u masi sredstava za veterinarske usluge, precizno predvidjenih Budžetom RS usvojenim krajem prošle godine i povećane su prosečno u odnosu na prošlu godinu za oko 25%.

Upravni odbor je na 86. sednici od 17.februara 2017.godine usvojio izveštaj predstavnika VKS koji su učestvovali u usaglašavanju predloga novog cenovnika veterinarskih usluga za PMZZŽ za 2017.godinu uz sugestiju da , ukoliko postoje mogučnosti,  novi cenovnik se dopuni predlogom da se razmotri povečanje cena unosa podataka u CB i cena aplikacije vakcine protiv BPJ kod malih preživara.

11. Skupština VKS, bez rezultata...

Redovna, 11. Skupština VKS, pripremana više od godinu dana, održana je u amfiteatru VMA 28.januara 2017.g. Uz poznate kriterijume i sveobuhvatni Konkurs u nadmetanju veterinara velike prakse za nepoznat Program mera ZZŽ, odmah na početku, uz vidljivo naglašavanje svečarskog karaktera okupljanja- glasanje o uvrštavanju u dnevni red predlog novog Statuta VKS, uradjenog od strane komisije koju su sačinjavali v.d. direktor Uprave za veterinu Nenad Petrovič, Milan Djordjević član UO VKS i Aleksandra Plačić, pravnica VKS. Uz 42 glasa delegata za skidanje sa dnevnog reda i 40 delegata protiv, predlog novog Statuta nije stavljen na razmatranje. Predlog novog Statuta, najavljen kao preteča nezavisnosti VKS, predvidja smanjenje broja delegata centralnog dela Srbije za gotovo tzrećinu i skoro izjednačenje sa brojem delegata RO grada Beograda. Ne uzimajuči činjenicu, najvažniju, da predlog novog Statuta nije u skladu sa važećim Zakonom o veterinarstvu, veliki revolt je uzrokovala evidentna namera marginalizacije uticaja veterinara velike prakse u VKS, profesionalizacija komore i svodjenje postojanja samo u korist zaposlenih lica u komori. Podrška Novog Sada i Subotice nije bila dovoljna da novi Statut dobije potrebnu većinu za razmatranje, čak ni izabrano vreme održavanja Skupštine- predstojeća podela terena veterinarima za PMZZŽ. Preostali tok Skupštine je bio rutinski, bez nesuglasica. Dodeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima za doprinos veterinarskoj struci uz opasku da je "zaboravljen" period rada VKS od 1991.godine, donošenjem tadašnjeg Zakona o veterinarstvu.

Predstoji nam iščekivanje na rasplet pravca delovanja veterinarske struke na čelu sa Upravom za veterinu i Veterinarskom komorom Srbije. Petnaestogodišnja, okoštala struktura sastava zaposlenih u Upravi za veterinu, što je i prepoznato od strane najviših državnih organa, ne ostavlja prostor optimizmu, pogotovu primetna bojazan i odgovornost od ponovnog promašaja u personalnom pogledu. Veterinarska struka, terenska posebno, koja je u vrlo teškom položaju, je pokazala svoju vrednost u prošlogodišnjoj proveri sa nodularnim dermatitisom. Imamo kapacitet i povraćen kredibilitet. Odustajanje od dalje borbe može da nas dokrajči. Ostaje Uprava za veterinu...

   

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap